Burcht Eltz

Een burchtrondleiding als tijdsreis door 850 jaar geschiedenis

De rondleiding door burcht Eltz (prijs, tijden, duur, zie Openingstijden & Prijzen) is niet alleen spannend, maar ook informatief en vooral een onderhoudende reis door 850 jaar West-Europese bouw- en cultuurgeschiedenis.
De bezoekers krijgen het volgende te zien:


 

De ingang van het Rübenacher Huis doet sinds de romantiek dienst als wapenkamer. Hier ziet men naast de oudste kanonnen ter wereld, steek-, slag- en schietwapens uit de 14de tot de 17de eeuw.


 

Deze zaal was een woonruimte van de familie Eltz-Rübenach. Deze werd in 1311 gebouwd en hier vindt men o.a. het wereldberoemde schilderij "Madonna mit Kind und Weintraube" ("Madonna met kind en wijndruiven"), een meesterstuk van Lucas Cranach de Oudere.


 

De Rübenacher bovenzaal met haar bourgondische wandschilderingen, de sierlijke gotische kapelerker en kleurrijke ramen werd vanwege haar gesneden hemelbed ook slaapvertrek genoemd.


 

De aan het slaapvertrek grenzende kleedkamer heeft eveneens wandschilderingen die oorspronkelijk uit de 15de eeuw stammen met ornamenten en figurale voorstellingen van familieleden uit de lijn "mit dem weiβen Löwen"("met de witte leeuw"), bijvoorbeeld Jutta en Lanzelot von Eltz uit het jaar 1451.


 

Graaf Karl liet in 1881 de ruimte tegenover de ingang van het Rübenacher Huis inrichten als schrijfkamer voor zijn vrouw Ludwine. E. Knackfuβ beschilderde de wanden met laatgotische wijnranken waartussen hun beide zoons en zes dochters in romantische kleding en houdingen zijn afgebeeld.


 

Deze kamer is genoemd naar de beide keurvorsten van het huis, Jakob zu Eltz von Trier (1567-1581) en Philipp Carl zu Eltz von Mainz (1732-1743) en geeft met haar originele inrichting de stijlontwikkeling in de 17de en 18de eeuw weer.


 

Deze laatmiddeleeuwse zaal was vanaf het begin van de 16de eeuw de feest- en conferentieruimte van alle drie de familietakken op burcht Eltz. Opvallend zijn het zware eiken plafond en de wapenfriezen uit de bouwtijd van de burcht, alsmede ook de aanzienlijke uitrustingen.


 

Deze onregelmatig gevormde ruimte, die engelen- of jachtkamer wordt genoemd, laat trofeeën, elegante jachtwapens, fijne met hout ingelegde meubelstukken, maar ook een oud schietgat uit de vroege bouwtijd zien. Direct daaraan grenzend ligt de dakconstructie van de burchtkapel met een verzameling modelkanonnen.


 

De Wamboltkamer toont gesneden en ingelegde meubels, Hollandse portretten, tapijten uit de late renaissance en historische huisraad: een waspers, een spinnenwiel en een haspel uit de 17de en 18de eeuw.


 

Deze kleinere kamer wordt gravinnen- of kinderkamer genoemd omdat ze schilderijen bevat van kinderen en jeugdigen uit het huis Eltz of hun verwanten uit de 17de en 18de eeuw. Hier bevindt zich ook het vermoedelijk oudste Duitse renaissancebed uit omstreeks 1520.


 

De vlaggenkamer uit omstreeks 1480 vormt met haar weelderige, laatgotische, stervormige gewelf de meest spectaculaire architectonische ruimte van de burcht. Reeds voor haar ingebruikname in het grote Rodendorfer Huis omstreeks 1510 was het een kapel, daarna een woon- en eetkamer.


 

De Rodendorfer keuken uit de late 15de eeuw is één van de vier oorspronkelijke keukens van burcht Eltz. De complete inrichting stamt uit de 15de tot de 19de eeuw.